学习所有语言点击这里-进入主页

快速学说英语一分钟就会

斯洛伐克语常用最短句

251.筋疲力尽.
252.不见不散.
253.出乎意料.
254.谁说不是.
255.招待不周.
256.好肉麻呀.
257.有点嫉妒.
258.没伤着吧?
259.祝你心想事成.
260.真不像话.
251. vyčerpaný.
252. Buď tam, alebo buď štvorcový.
253. neočakávané.
254. Kto hovorí nie.
255. Slabá pohostinnosť.
256. Také hrubé.
257. trochu žiarlivý.
258. nie si zranený?
259. Prajem vám, aby sa vám splnili všetky priania.
260. Je to nehorázne.