学习所有语言点击这里-进入主页

快速学说英语一分钟就会

迪维希语常用最短句

231.借根烟抽.
232.别提他了.
233.人无完人.
234.我不干了
235.别不识相.
236.记忆犹新.
237.一举两得.
238.很不听话.
239.马上就去.
240.烂醉得失去了记忆。
231. ސިނގިރޭޓެއް ދަރަންޏަށް ނަގާށެވެ.
232. އޭނާގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތާލާށެވެ.
233. އެއްވެސް މީހަކު ފުރިހަމައެއް ނުވެއެވެ.
234. އަހަރެން ދޫކޮށްލީމެވެ
235. ޖާހިލު ނުވާށެވެ.
236. ހަނދާން އަދިވެސް ތާޒާއެވެ.
237. އެއް ގަލުން ދެ ދޫނި މަރާލާށެވެ.
238. ވަރަށް ނުކިޔަމަންތެރި.
239. ހަމަ އެވަގުތުއެވެ.
240. އެހާ މަސްތުވެގެން އަހަރެންގެ ހަނދާން ގެއްލިއްޖެއެވެ.